Forsiden |  Guttenavn |  Jentenavn |  Dobbeltkjønnede navn |  Navneloven |  Ditt navnesøk |  Om nettstedet

Informasjon

Om nettstedet

Forklaring

Oppstart

Kilder

 

KILDER

Kildene som er brukt på nettstedet er listet opp under. Flere kilder vil legges til etter hvert som de blir benyttet.

Trykte kilder (bøker):

A Dictionary of First Names, Patrick Hanks & Flavia Hodges, Oxford University Press, 2003.

Fornavn - Norsk navneleksikon, Birger Sivertsen, Andresen & Butenschøn forlag, 2003.

Gamalnorsk ordbok - med nynorsk tyding, Leiv Heggstad, Det norske samlaget, 1930 (1958).

Nettsteder:

Statistisk sentralbyrå har samlet statistikk om hvor mange personer som har de forskjellige fornavnene, samt laget grafene over når navnene var mest populære. Innhold fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er tatt i bruk på nettstedet Norske navn etter tillatelse, da det på SSB sitt nettsted er opplyst om følgende: "Statistisk sentralbyrå gir tillatelse til at materiale på dette nettstedet (tekst, statistiske tabeller og figurer) fritt kan lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles. Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden stoffet er hentet fra (kilde: Statistisk sentralbyrå). Kildehenvisning skal angis i direkte tilknytning til hver tabell og figur som benyttes."

Behind the Name er et engelskspråklig nettsted som har samlet bakgrunn og historie for fornavn fra hele verden.

Emil Mostue/Almanakkforlaget eier listen med navnedager som normalt benyttes av aviser etc. i Norge i dag, og som også dette nettstedet benytter med tillatelse.

Dagen i dag (dagsdato.no) har en liste med navnedager for norske, såvel som svenske og danske fornavn, med kort navneforklaring/opprinnelse.

Den norske navneloven (lov om personnavn) kom i ny utgave gjeldende fra 2003, og erstattet den gamle fra 1964.

BarniMagen.com har en liste over norske fornavn med kort forklaring og navnedager.

About Baby Names er et annet engelskspråklig nettsted med forklaring for ulike fornavn.

Mer enn 2700 forklarte navn

- mer enn 2700 forklarte navn -
Copyright © norskenavn.no 2005-2007
Oppdatert av post@norskenavn.no