Forsiden |  Guttenavn |  Jentenavn |  Dobbeltkjønnede navn |  Navneloven |  Ditt navnesøk |  Om nettstedet

Spørsmålet er...

Skal barnet hete Magna?

Navnedag*

I dag, 19. juli:

Gerhard
Gjert

I morgen:

Margareta
Margit
Marit

I overmorgen:

Jane
Janne
Johanne

JentenavnMagna

Betydning: Har styrke i kampen, stor

Forklaring: Jentenavnet er en kortform av Magnhild som består av navnedelene magn og hild, hvor magn kommer fra det norrøne ordet "magn", som betyr "makt/kraft/styrke", mens hild kommer av det norrøne ordet "hildr", som betyr "slag/kamp/strid".

Kommentar: Jentenavnet kan også være en feminin form av Magnus, som er et latinsk guttenavn som betyr "stor".

 

Samme betydning: Magnhild, Mathilde, Mechthild
[Bare vis vanligste]

 

Popularitet: Omlag 550 personer i Norge har jentenavnet Magna som første eller eneste fornavn.
Navnepopularitet
Grafen over viser når jentenavnet har vært mest og minst populært. Hvis grafen går over én prosent, betyr det at navnet var blant de mest populære navnene på dette tidspunktet. (Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2005.)

Kilder brukt på nettstedet
- mer enn 2700 forklarte navn -
Copyright © norskenavn.no 2005-2007
Oppdatert av post@norskenavn.no