Forsiden |  Guttenavn |  Jentenavn |  Dobbeltkjønnede navn |  Navneloven |  Ditt navnesøk |  Om nettstedet

Informasjon

Om nettstedet

Forklaring

Oppstart

Kilder

 

OPPSTART

Nettstedet "Norske navn" ble formelt lansert 1. august 2005. Da var det gått omlag 7 måneder siden domenet norskenavn.no ble registrert av foretaket Skolehjelperen den 6. januar 2005. Hensikten med å etablere nettstedet har vært å bygge opp et navneleksikon over navn som er i bruk i Norge i dag.

I tiden fra domenet ble registrert, til nettstedet ble lansert, ble tiden benyttet til å designe nettstedet, lage databaseløsning, samt legge inn navn. I overkant av de 100 vanligste guttenavnene og de 100 vanligste jentenavnene ble satt som et minimum for antall forklarte navn i navnebasen før nettstedet kunne lanseres. I tillegg ble ganske mange andre navn lagt inn samtidig, slik at navnebasen bestod av over 1000 forklarte navn ved lanseringen.

Det vil fremdeles arbeides med å legge inn flere navn i navnabasen. Målet er at alle navn som er i bruk i Norge i dag skal være forklart. Det finnes over 16 tusen navn som 4 eller flere personer i Norge har. I tillegg finnes det nok tusenvis av navn som bare 1-3 personer har. Det vil derfor ta lang tid før alle navn er forklart. Men det legges vekt på å forklare de vanligste navnene først, slik at flest mulig skal finne sitt navn på nettstedet.

Strektegning

Mer enn 2700 forklarte navn

- mer enn 2700 forklarte navn -
Copyright © norskenavn.no 2005-2007
Oppdatert av post@norskenavn.no